Informasjon – KHiO 2017

Teaterhøgskolen Avgang (Master), KHiO 2017

Masterstudiet i teater ble opprettet i 2013, og årets kull er det andre som uteksamineres. Hvert av prosjektene som presenteres i denne katalogen er pionérarbeider, og kommer til å bli stående som merkesteiner i utviklingen av Teaterhøgskolens fagdiskurs. Hva masterstudiet er, vet vi ennå ikke helt. Heller ikke hva det vil bli. Og slik skal det også være; ethvert forskningsmiljø defineres av menneskene som til enhver tid er en del av det. Og etter hvert kan vi begynne å utvikle noe sammen. En tradisjon, kanskje. Eller begynnelsen på en diskurs, en samtale om teater, og om hva teater kan være.

Dette er selvstendige prosjekter, laget av selvstendige scenekunstnere. Noen presenterer ferdige forestillinger, andre mer prosessorientert arbeid. Felles for dem alle er at de er innlegg i den samtalen vi etterlyser. Og at de derfor vil bli stående som viktige for oss, som kunstverker og forskningsarbeider, og som videreutviklinger av nye kunstnerskap.

Jon Refsdal Moe

Dekan Teaterhøgskolen

MASTER I TEATER, TEATERHØGSKOLEN 2015–2017

Carle Lange (prof. scenografi)

Tore Vagn Lid (prof. regi)

Kai Johnsen (prof. regi)

Gianluca Iumiento (førsteaman. skuespillerfag)

Trine Falch (skuespillerfag)

Petter Width Kristiansen (skuespillerfag)

Jon Jesper Halle (prof. scenetekst, fung. dekan)

Øystein Stene (dosent scenetekst)

Tale Næss Lysestøl (scenetekst, stipendiat)

Tanja Brodshaug Halvorsen (programansvarlig)

Jon Refsdal Moe (dekan)

KURATOR/PROGRAMREDAKTØR

Anette Therese Pettersen

DESIGN

Sara Risvåg

Sepus Noordmans

Khio avgang
Khio logo