Tarjei Westby – KHiO 2017
Tarjei WestbyPlutselig Rullestol

«Jeg har ofte drømt om å sette livet på pause. Stoppe det. Ta et skritt ut av meg selv. Rømme. Være fri. Og så kom den faktisk. Pausen.»

OM PRODUKSJONEN
I monologen Plutselig Rullestol møter vi den fiktive karakteren Tiril. Livet hennes har blitt snudd på hodet, og hun er nå noe så sjeldent som en nygift rullestol-toppblogger. Klarer hun å finne mening i sin nye tilværelse? Hvor går grensen mellom konstruktiv positivitet og selvbedrag? Hvorfor er bloggen så viktig for henne? Og hva er best; en toppbloggertilværelse i rullestol, eller et A4-liv med gangfunksjon?
Målet mitt har vært å lage en sterk forestilling om det å være menneske. Jeg ønsker å fortelle Tirils historie fra innsiden, på en måte som gjør at hennes situasjon speiler utfordringer vi har i våre egne liv, og som vi alle kan identifisere oss med. Som skuespiller tiltrekkes jeg av prosjekter som beveger meg; som gjør at jeg stiller spørsmål ved egne tanker og adferd. Skuespill, for meg, handler om å tenke seg verden annerledes enn den er, og å kunne leve seg inn i andres skjebner. Tirils skjebne er at hun plutselig har havnet i rullestol.
Men er jeg rett person til å fortelle hennes historie? Finnes det grenser for hvem jeg kan portrettere? Er det i det hele tatt mulig for meg å bli tatt på alvor som kvinnelig rullestolbruker, eller er avstanden mellom skuespiller og karakter for stor?
Teksten og historien i Plutselig Rullestol er inspirert av Carine Øien-Ødegaard og hennes blogg;
www.plutseligrullestol.no

SKUESPILLERFAGLIG UTFORSKNINGSARBEID
Hvordan kan jeg som skuespiller øke min kroppslige bevissthet og utvikle mitt non-verbale språk?
I Plutselig Rullestol ønsker jeg å sette følgende påstand på prøve: Restriksjon fører til selvinnsikt. Ved å begrense mitt fysiske handlingsrom, vil jeg bli kjent med hvilke impulser og naturlige instinkter jeg er forhindret fra å følge i rollen som Tiril. På den måten håper jeg å oppnå en økt kroppslig bevissthet og et bredere non-verbalt vokabular.
Masterprosjektet, som våren 2017 vil sammenfattes i en skriftlig refleksjonsoppgave, har vært delt opp i følgende fire forskningsfaser:
1. Kroppsspråksanalyse
2. Method Acting som research- og analyseverktøy
3. Skuespilleren i en terapeutisk prosess
4. Fra idé til forestilling

KROPPSSPRÅKSANALYSE
Teoretisk og praktisk tilnærming til kroppsspråk og non-verbal kommunikasjon. Hvordan arbeider man med denne tematikken innenfor retorikken og helsevesenet? Hvordan kan jeg finne mitt nullpunkt? Jeg har forsøkt å skaffe meg verktøy for å analysere både mitt eget, og andres kroppsspråk.

METHOD ACTING SOM RESEARCH- OG ANALYSEVERKTØY
Kan Method Acting være relevant som et research- og analyseverktøy for å oppnå økt kroppslig bevissthet? Til denne produksjonen har jeg blant annet levd som rullestolbruker, vært på intensivavdelingen på Ullevål Sykehus og deltatt på rehabiliteringstrening ved Sunnaas Sykehus.

SKUESPILLEREN I EN TERAPEUTISK PROSESS
Terapeutiske innganger til kroppslig bevissthet, non-verbal kommunikasjon og skuespillerarbeid. I dette arbeidet har jeg blant annet utforsket gestaltterapi, mindfulness, meditasjon, livredning og deltatt på pårørendemøter ved både Ullevål- og Sunnaas Sykehus.

FRA IDÉ TIL FORESTILLING
En av hovedmotivasjonene mine for å ta mastergrad var å få testet mine egenskaper som autonom kunstner innenfor trygge rammer. Derfor har jeg valgt å jobbe mye alene med en monologforestilling hvor jeg selv skriver, regisserer, spiller, designer og produserer. Heldigvis har jeg også fått muligheten til å samarbeide med en rekke dyktige mennesker underveis i prosessen.

«Jeg ser ikke på meg selv som pårørende, det innebærer for meg at Carine er syk og det er hun ikke selv om forutsetningene hennes er endret. Jeg synes vi er over i en ny normaltilstand, og jeg er hennes støttespiller. Det er blitt noe mer begrenset hva vi kan gjøre, og hverdagen er mindre fleksibel, men det går overraskende greit.» – Sigurd Øien-Ødegaard.

Khio tarjei westby 1

Foto: Arturo Tovar

Khio tarjei westby 3

Foto: Arturo Tovar

Khio tarjei westby 4

Foto: Arturo Tovar

Khio tarjei westby 5

Foto: Arturo Tovar

Khio tarjei westby 6

Foto: Arturo Tovar

Tarjei Westby (f. 1991), master i teater (fordypning skuespillerfag). Har i løpet av masteren blant annet spilt rollen som Pappa i Skygge av en gutt, Karl Solskinn i Under isen og Orestes i Orestien. Han mottok i 2014 sin bachelorgrad (BA Acting) fra The Royal Conservatoire of Scotland, der han blant annet spilte rollen som Helge i Festen, Banquo i Macbeth, Lopakhin i Kirsebærhagen og Brick i Katt på hett blikktak. Tarjei har også bred erfaring fra film og TV og har de seneste årene medvirket i produksjoner som One Night Stand (NRK P3), Hæsjtægg (TV2) og Hotel Cæsar (TV2).