Sarah MacDonald Berge – KHiO 2017
Sarah MacDonald BergeStrupe

For meg er det ordet nokså hardt og kaldt. Assosiasjonene er få. Jeg ser ikke hvem den tilhører. Jeg kjenner ingen sanselig tilknytning til strupe. Strupe er et dødt ord. Larynx derimot, er et ord med aura, farger, lyder, tekstur og tempe-ratur. Larynx er en bestemt strupe, og en hvilken som helst strupe. Den er våt, den beveger seg.

Følelser kan uttrykkes på alle språk, men ikke alle språk oppleves følelsesmessig likt. Jeg tenker på norsk og jeg tenker på engelsk. Jeg har minner på norsk og jeg har minner på engelsk. Jeg vil helst erindre og formidle dem deretter.

Hvorfor kan du ikke bare si noe?
Why can`t you just say something?
Hvorfor kan du`kke just say something?
Why can you`kke bare si noe?
Hvorfor kan you`kke just si something?

I utgangspunktet ønsket jeg å utforske om min tospråklighet kunne tilføre noe til en gitt karakter sin identitet eller status. Eller om tospråkligheten påvirket en konflikt. Blir intensjonen sterkere eller svakere av at man user to languages på same time? Spørsmålene ble etterhvert mange, og jeg fikk behov for å løfte blikket fra min egen navle, og ut til noe mer universelt. Jeg ønsket nå å gjøre meg bevisst de signalene man sender ut, og de forskjellene man uttrykker, ved for eksempel å skifte dialekt eller språk, eller ved å benytte seg av stemmeteknikk som virkemiddel. Jeg undersøkte også om sosiolektet, etnolektet, multietnolektet, sexolektet, ideolektet og kronolektet kunne bringe frem noen nye virkemidler. Ett og ett halvt år med nerding rundt overnevnte temaer, resulterer nå i en visning der jeg lar meg inspirere av –lekter og stemmetekniske attributter.
Scene 6 er blitt til en larynx. Sarah sin. Trofaste arbeidere holder maskineriet i gang. Her er det meget å gjøre og meget å føre. Det er her alle tanker blir artikulert. The fountain of all knowledge. Lydene produseres. Stemmebåndene fuktes. Mørket omfavner dem fra oven og neden. Stemmebånd av lær og silkepapir. Men something is rotten in the state of the larynx. Stemmer det at all poetry starter med en lump in the throat…?

Hvorfor kan you`kke just si something
Visning på Scene 6 på Kunsthøgskolen i Oslo.
24.03. kl. 13:00 og 18:00
25.03. kl. 15:00

Kunstnerisk Team
Hedda Lund – Kostyme
Anders Hamre – Scenemester
Olivier Marcouiller – Malemester og scenografiveileder
Lavrent Ravot – Lys
Petter Width Kristiansen – Veileder
Trine Falck – Veileder
Marius Havik – Sparringspartner
Karin Klouman – Skuespillerstudent
Arturo Tovar – Skuespillerstudent
Sarah MacDonald Berge – Skuespillerstudent, manus, scenograf

Khio sarah berge 3

Hvorfor kan you`kke just si something. Foto: Arturo Tovar

Khio sarah berge 1

Hvorfor kan you`kke just si something. Foto: Arturo Tovar

Khio sarah berge 5

Hvorfor kan you`kke just si something. Foto: Arturo Tovar

Sarah MacDonald Berge (f. 1982), master i teater (fordypning skuespill). Har siden 2008 jobbet frilans som skuespiller. Hun har jobbet ved flere teatre, samt medvirket i produksjoner i det frie scenekunstfeltet.Hun har også tatt en sanger/sanglærer-utdanning ved Complete Vocal Institute. Sarah har en bachelorgrad fra GITIS-The Russian Academy Of Theatre Arts (2004–08).