Karin Klouman – KHiO 2017
Karin KloumanHysteria

Slikke på fingeren. Første lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Andre lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Tredje lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Fjerde lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Femte lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Sjette lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Syvende lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Åttende lag. Legge over. Kant i kant. Slikke på fingeren. Niende lag. Legge over. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Brette over. Flippe. Brette. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Kant i kant. Klippe. Binde. Stramme. Stramme. Binde. Stramme. En gang til. Knyte knute. Stramme. Knyte. Knute. Knute. Knyte. Stramme. Knute. Binde. Knyte. En gang til. Ikke gråt. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Ikke sånn. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Du gjør feil. En gang til. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Klippe rundt. Første lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Andre lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Tredje lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Fjerde lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Femte lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Sjette lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Syvende lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Åttende lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Niende lag. Lirke. Lirke. Dra opp. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Snu rundt. Andre siden. Lirke. Lirke. Dra opp. Lirke. Dra. Lirke. Dra. Dra forsiktig. En gang til. Bare trehundreognittini pomponger igjen nå.

HYSTERIA – EN VRANGFORESTILLING
Hysteria. Medisinsk begrep brukt for å beskrive dramatiske reaksjoner eller kroppsplager, ofte forbundet med tilsynelatende ukontrollerbare følelser. Hysteria rammet kun kvinner og ble henlagt til livmoren som følge av konflikter i forhold til partner. Ved hysteriske personlighetsforstyrrelser var personens atferd preget av en oppmerksomhetssøkende og ofte teatralsk væremåte. Disse kvinnene hadde en tendens til å oppfatte omgivelser og sanseinntrykk sterkt følelsesmessig farget.
Kvinne 24, er innlagt på psykiatrisk avdeling med diagnosen depressiv sorgreaksjon etter samlivsbrudd. Legene lar henne ikke gå, de frykter hun er suicidal og at hun lider av nevroser.
Vi følger i denne forestillingen en ung kvinnes reise gjennom et dysfunksjonelt kjærlighetsforhold. Sykdomsforløpet er forestillingens dramaturgi. Hennes virkelighetsoppfattelse og sinnelag forandres gjennom stykket og kommer til uttrykk gjennom skuespillernes fysiske arbeid med det realistiske og det absurde, det subtile og det grove.
Manuset er basert på egne tekster, opprinnelig skrevet for å sortere tanker og følelser midt i, og i etterkant av et forhold. Flere av originaltekstene har blitt gjort om til dialoger, bilder, stemninger og overskrifter. Annet har blitt til gjennom improvisasjon rundt tematikken på gulvet i samarbeid med motspiller Joakim Thrane. Han har også supplert med sine egne tekster.

BEGRENSET KUNSTNERISK FRIHET INNEN VISSE STRUKTURER FØRER TIL EN FORUTSIGBAR FORM DER SKUESPILLERENS FYSISKE POTENSIAL IKKE BLIR NÅDD
Jeg har i løpet av tiden på masterstudiet forsøkt å integrere min dansebakgrunn i skuespillerfaget. Gjennom arbeid med koreografi, fysiske oppgaver og ulike fysiske formspråk har jeg i denne prosessen forsøkt å finne nye strategier for fysisk arbeid med tekst. Jeg har testet hvordan ord og tekster i sin helhet kan oversettes og kommuniseres gjennom bevegelse, og sett på møtet mellom kjøkkenrealisme og fysisk ekspressivitet. Et overordnet mål med forskningen har vært å finne ut om skuespilleren, med bevisst bruk av fysiske oppgaver, kan skape uforutsigbarhet i møte med publikum.
Jeg har i arbeidsprosessen blant annet latt meg inspirere av dyrenes parringsritualer, rockabilly-sjangeren, camp-estetikk, ikonografiske filmer, det melodramatiske og det maksimalistiske.

Hysteria
Visninger
03.04. kl. 18:00
04.04. kl. 13:00 og 17:00

Medvirkende

Karin Klouman: Kvinnen
Joakim Thrane: Mannen
Sarah MacDonald Berge: Lege
Karin Klouman med bidrag av Joakim Thrane – Tekst
Karin Klouman og Joakim Thrane – Regi/koreografi
Karin Klouman – Scenografi
Karin Klouman og Hedda Simonsen Lund – Kostyme
Anders Hamre – Scenemester
Olivier Marcouiller – Malemester
Laurent Ravot – Lysmester
Julie Bakke Kvalen – Inspisient
Petter Width Kristiansen og Trine Falch – Veiledere
Stian Danielsen – Bi-veileder

Khio karin klouman 1

Foto: Elen Sonja Klouman

Khio karin klouman 2

Foto: Elen Sonja Klouman

Khio karin klouman 3

Foto: Elen Sonja Klouman

Karin Klouman (f. 1989), master i teater, fordypning skuespill. Skuespiller og danser. Utdannet ballettdanser ved Balletthøgskolen (KHiO) 2005–2008. Jobbet etter endt utdannelse to år i Buenos Aires, Argentina som danser før hun returnerte til Norge og tok sin skuespillutdanning ved NISS 2010–2012. I løpet av sin tid på NISS og KHiO har hun spilt rollene som blant andre: Nora i Et dukkehjem, Shen Te i Det gode menneske fra Sezuan, Kvinnen i Natta syng sine songar, Koret i Orestien og mamma i Skygge av en gutt.