Hanne Ramsdal – KHiO 2017
Hanne RamsdalFa®en/ HER/ Celledeling

Kjæresten min fikk et broderi i hvit ramme og glass av datteren sin til jul. FAEN hadde hun brodert med korssting i blått, hvitt og rødt. Julegaven hennes innehar for meg noe av det samme som illusjonstegninger hvor du veksler mellom å se for eksempel en vase og to ansikter. Du ser noe, men det du ser kan også være noe annet. Med det pertentlige geriljabroderiet får datteren til kjæresten min fram både sinne og forventningskrav. Og kjærlighet. I ett samlet utrykk. Eller sagt med en gjestelærers ord fra 2016; ethvert godt kunstverk innehar illusjonstegningenes dobbelthet. Til hovedprosjektet mitt «Fa®en» har jeg stjålet tittelen fra geriljabroderiet og lagt til en R i parantes. Også det et prosjekt laget på bakgrunn av sinne og farskjærlighet. I tillegg til «Fa®en» har jeg innlemmet to sideprosjekter i masteren; «CELLEDELING» og «HER». Alle prosjektene forholder seg til en samtid og baserer seg på dokumentarisk materiale.

«Fa®en» (LESNING)
Visning på Scene 3 på Kunsthøgskolen i Oslo.
Avdeling: Teaterhøgskolen
10.05. kl. 20:00
11.05. kl. 19:00
Medvirkende:
Birkelunden mannskor
Hanne Ramsdal, basert på intervju med fedre – Tekst
Tale Næss og Kai Johnsen – Veiledere
Sara Helen Skogøy – Broderi
Med utgangspunkt i egne erfaringer fra oppveksten har jeg intervjuet menn som ikke får så mye samvær som de ønsker med barna etter et brudd. Intervjuene har blitt transkribert ned. Jeg har fjernet spørsmålene mine. Og skrevet om fedrenes svar til monologer. Disse har så blitt klippet opp og satt sammen til et talekor, som i mai fremføres av Birkelunden mannskor. Utfordringen i dette prosjektet har vært å skape noe scenisk nyansert, gitt at jeg i utgangspunktet hadde en så klar agenda.

«CELLEDELING» / «GOD MORGEN» / «SOLA
KOMMER OPP ELLER VERDEN SNURRER
RUNDT, KALL DET HVA DU VIL»
Tid: November/desember 2016
Visning på Landbrukets hus
Avdeling: Teaterhøgskolen
Medvirkende:
Ana Golub – leder av Tøyenrådet
Biniam A. Gezai – Skuespiller ved Nordic Black
Theatre
Tøyenkoret
Rebekka Nystabakk – Skuespiller
aftenposten.no/kultur/Fangers-tekster-skaper-fellesskap-mellom-oss-og-dem-610841b.html
munchmuseet.no/nyheter/munchmuseet-og-uks-presenterernytid.no/prosjekt-celledeling

Et skriveverksted jeg holdt med skuespiller Rebekka Nystabakk i Oslo Fengsel dannet grunnlaget for utstillingen «Celledeling» i Landbukets Hus høsten 2016. Prosjektet ble kuratert av Munchmuseet og UKS og bestod av celletegninger, bokutgivelsen «Sola kommer opp eller verden snurrer rundt, kall det hva du vil», lydinstallasjoner hvor man kunne høre de innsatte lese egne tekster, samt et responsrom hvor besøkende kunne skrive svar til de innsatte. Fire søndager i utstillingsperioden ble monologen «God morgen», basert på tekster av de innsatte, lest opp av naboer til Oslo fengsel. I tillegg ble de innsattes tekster tolket av performancekunstner Amelie Beavis-Harrison. Deler av utstillingen og responsen fra publikum tilbakeføres i disse dager til fengselet som siste ledd i å iscenesette et «umulig møte» mellom innsatte og nabolaget.

«HER»
Tid: Februar 2017
Visning på Scene 5 på Kunsthøgskolen i Oslo.
Avdeling: Operahøgskolen
Medvirkende:
Silje Aker Johnsen – Medskapende utøver
Erik Dæhlin – Medskapende komponist og regissør
Mari Lotherington – Scenograf
Martin Myrvold – Lysdesigner
Hanne Ramsdal – Forfatter
Sarah Brinkmann – Kostymdesigner
Oda Radoor – Dramaturg
I forestillingen «HER» undersøkes forholdet mellom kropp og hukommelse. «HER» er stipendiatprosjektet til sanger og danser Silje Aker Johnsen og komponist/ regissør Erik Dæhlin, og tekstene har blant annet blitt til ved at jeg har transkribert ned improvisasjoner og samtaler med Silje. Tekstene har gått gjennom ulike prosesser og reduksjoner før de har blitt reintegrert i et scenisk uttrykk sammen med scenografi, lys og musikk/lyd. I tillegg har Silje selv skrevet tekst.

Khio hanne ramsdal 4

Foto: Chris Erlbeck

Khio hanne ramsdal 8

Hanne Ramsdal (f. 1974) tar master i scenetekst, og har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun debuterte med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk i 2006 og har siden jobbet med tekst for bok, film, kunst og scene. Arbeidene hennes har vært presentert i inn og utland og våren 2017 vises henne siste stykke Svømmerne ved Dramatikkfestivalen i Oslo.